Kvetový med

Kvetový med je med zlatistej farby ktorý včely prinášajú z nektáru kvetov, ovocných a lesných stromov z okolia Lupoče a Lehôtky.Je príjemnej chuti s vôňou po divých čerešniach. Pomerne rýchlo kryštalizuje.

Cena: 7,50€

Hmotnosť: 1kg